ALMIP

‘De mens achter het werk, vind ik het meest boeiende in mijn vak’, zegt Paul Teeuwen, loopbaancoach bij Almip. Hij geeft vanuit zijn kantoor in Oegstgeest een kijkje in de keuken. Hij legt uit wat hij het mooiste vindt aan zijn werk, welke verandering cliënten tijdens het Career Switch traject doormaken, wat je als cliënt van Almip mag verwachten. En wat hij bedoelt met de mens achter het werk.

Rust leidt tot snellere en betere resultaten
‘Als je net afscheid van je werk hebt moeten nemen, zit je in een turbulente tijd. Het is belang­rijk dat er goede afspraken gemaakt worden met je voormalig werkgever, je gaat mogelijk je toekomstplannen bijstellen en voorbereidingen treffen voor volgende stappen.
Ik zie vaak bij cliënten die voor het eerst hier op kantoor komen dat ze snel iets willen doen, actie ondernemen. Maar bij doorvragen blijkt dat het ‘iets’ nog niet heel concreet is of dat ze hun toegevoegde waarde niet duidelijk naar voren weten te brengen. Als coach help je een heldere visie op de toekomst te creëren, die echt bij de cliënt past. Daardoor krijgen ze rust en vertrouwen. En daarmee behalen ze uiteindelijk sneller betere resultaten.’

Dicht bij zichzelf
‘Het mooiste vind ik dat mensen weer dichtbij zichzelf komen tijdens het Career Switch traject. Ik bedoel daarmee dat ze in het verleden soms beslissingen hebben genomen op basis van wat de buitenwereld het liefst zag. Wij gaan uit van wat jíj wilt. Wat er echt bij jóu past. Maar wel met beide benen op de grond. Wat je gaat doen sluit aan bij de verantwoordelijkheid die je hebt en de levensfase waarin je zit. We blijven realistisch.’

Persoonlijk en flexibel
‘Om erachter te komen wat de cliënt wilt, wat haalbaar is en om een goede strategie te bepalen om de arbeidsmarkt te benaderen, doorlopen we een aantal fases in het Career Switch traject. Dit is een natuurlijk proces in de gesprekken die we voeren. Je CV wordt een optimale presentatie van jezelf als je precies weet waar jouw toege­voegde waarde ligt. Solliciteren wordt echt succes­vol als je precies weet wat je wilt. Afhankelijk van de situatie kunnen we langer stilstaan bij een bepaalde fase. Door deze flexibiliteit wordt het Career Switch programma persoonlijk en op maat gemaakt.’

Als cliënt bij Almip
‘Kun je uitgaan van volledige betrokkenheid, openheid, humor en resultaat. Ik laat pas los als je echt de doelen hebt behaald die je wilde halen. Ik sta je bij met concrete adviezen waar je verder mee kunt.’

Paul Teeuwen

Paul TeeuwenNa mijn studies bedrijfskunde aan Nijenrode en TU Delft heb ik 23 jaar gewerkt voor zowel grote internationale bedrijven als in het MKB. Ik heb me in die jaren ontwikkeld als een echte business developer. Sinds tien jaar ben ik zelfstandig ondernemer en leg ik me steeds meer toe op het begeleiden van (startende) ondernemers. Een opleiding tot Certified MMS Coach (Motivational Management Systems) bracht mij op het pad van loopbaancoaching.

In 2014 ben ik gefuseerd met Elffers en verantwoordelijk voor de vestiging in Oegstgeest. Het geeft mij elke keer weer een enorme voldoening om mensen te mogen begeleiden in het realiseren van hun dromen en ambities, zowel bij het maken van een volgende loopbaanstap als het onderzoeken van eigen ondernemerschap. Ik doe dit op een enthousiasmerende, kritische en uitdagende wijze.

Specialiteiten

Business Coaching
Vraagstukken rond het ondernemen, opzetten van business units, maken van ondernemingsplannen en commercie

Loopbaancoaching
Begeleiding bij loopbaanvraagstukken en bij het realiseren van loopbaanplannen.

Career Switch
Het geven van alle ondersteuning, training en advies dat er toe bijdraagt om zo snel mogelijk een passende nieuwe werkkring of oplossing te laten vinden.

Contact

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Almip Holding B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Almip Holding B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Almip Holding B.V. verstrekt.
Almip Holding B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw geslacht
– Uw geboortedatum
– Uw bedrijfsnaam/functietitel
– Uw IP-adres
– Uw testuitslagen en huiswerkopdrachten
– Uw evaluatie

Waarom Almip Holding B.V. gegevens nodig heeft
Almip Holding B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Gegevens als bedrijfsvestigingslocatie, geboortejaar, geslacht en datum van aanmelding zullen worden bewaard in verband met analyses tbv product- en marketingoptimalisatie. Almip Holding B.V. gebruikt contactgegevens die u aan Almip Holding B.V. verstrekt hebt om nieuwsbrieven te sturen. U kunt zich hier elk moment voor uitschrijven door op de uitschrijflink te klikken die onderaan elke nieuwsbrief te vinden is.
Daarnaast kan Almip Holding B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Almip Holding B.V. gegevens bewaart
Almip Holding B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Almip Holding B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Almip Holding B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Almip Holding B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Almip Holding B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten overde website aan Almip Holding B.V. te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Almip Holding B.V. heeft hier geen invloed op. Almip Holding B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Almip Holding B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar paul.teeuwen@almip.nl.

Beveiligen
Almip Holding B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Almip Holding B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Almip Holding B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Almip Holding B.V. via paul.teeuwen@almip.nl.

Uw aanvaarding van deze privacyverklaring
Door het verstrekken van uw gegevens of uw gebruik van onze website geeft u er blijk van dat u instemt met onze Privacyverklaring. Indien u niet akkoord gaat met deze verklaring, vragen wij u geen gebruik te maken van onze website en uw gegevens niet aan ons te verstrekken. Deze Privacyverklaring vervangt al ons eerdere privacybeleid en andere vergelijkbare normen die eerder door ons zijn uitgegeven. Omdat de privacynormen die hierin uiteengezet zijn, van tijd tot tijd onderhevig zijn aan herzieningen en andere veranderingen, vragen wij u er rekening mee te houden dat deze privacyverklaring op elk moment kan worden gewijzigd. In het geval van belangrijke wijzigingen zullen wij al onze klanten van dergelijke wijzigingen op de hoogte brengen voor zover dit door de wet wordt vereist. Uw voortgezet gebruik van onze website en diensten na de bekendmaking van wijzigingen in deze voorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.